Algemene voorwaarden

Op deze pagina leest u onze algemene voorwaarden. Voor vragen over deze voorwaarden kunt u ons bereiken op de gegevens onder “Contact”.

 

De algemene voorwaarden gelden vanaf 1 juli 2009.

 

Een overzicht van de algemene voorwaarden treft u hieronder aan.

 

01.       Over onze algemene voorwaarden        

02.       Over de beschrijvingen en afbeeldingen op onze  website 

03.       Over de prijzen op onze website 

04.       Over de verzendkosten     

05.       Over de bevestiging en de betaling van uw bestelling          

06.       Over de verzending en de levering van uw bestelling          

07.       Over uw bedenktijd

08.       Over beschadiging of verlies van de artikelen

09.       Over de garantie     

10.       Over onze aansprakelijkheid       

11.       Over onze copyright          

12.       Over onze gegevens         

 

1.  Over onze algemene voorwaarden

 

·         Onze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod op deze website. Ook gelden deze voorwaarden voor elke bestelling die u bij ons doet. Om een artikel te kunnen bestellen, moet u eerst ingestemd hebben met onze algemene voorwaarden. 

·         Als wij voor uw bestelling derden inschakelen, dan gelden deze voorwaarden ook voor de diensten van deze derden.

·         Van onze algemene voorwaarden wijken we alleen af na  een uitdrukkelijke en schriftelijke afspraak daarover met u.

·         Wij kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Als u na een wijziging van de algemene voorwaarden een nieuwe bestelling bij ons plaatst, geeft u daarmee aan akkoord te gaan met de wijzigingen.

 

2.  Over de beschrijvingen en afbeeldingen op onze website

 

·         Onze artikelen proberen we op de website zo goed mogelijk te beschrijven en/of af te beelden. Vanwege bijvoorbeeld andere beeldscherminstellingen kunnen er kleurafwijkingen zijn.

·         Als acties of aanbiedingen voor een beperkte tijd gelden, dan vermelden we dat uitdrukkelijk op onze website.

·         Wij zijn niet verplicht ons te houden aan een kennelijke fout of vergissing in een beschrijving of een afbeelding op onze website.

 

3.  Over de prijzen op onze website

 

·         Alle prijzen vermelden we in euro’s. Deze aankoopprijzen zijn inclusief BTW.

·         U betaalt de aankoopprijs die geldt op het moment van uw bestelling.  Behalve als tussen uw bestelling en uw betaling de aankoopprijs is verhoogd en deze verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen. U betaalt dan de hogere aankoopprijs.

 

4.  Over de verzendkosten

 

·         Op onze website vermelden we bij elk artikel apart de verzendkosten. Maar als uw bestelling bijvoorbeeld uit meerdere artikelen bestaat, dan kunnen de uiteindelijke verzendkosten afwijken. Het bedrag dat u uiteindelijk aan verzendkosten betaalt, is afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van uw bestelling.

·         Afhankelijk van de afmetingen van uw bestelling zal verzending ervan plaatsvinden via de reguliere brievenbuspost of via pakketpost.

·         Voor brievenbuspost liggen de verzendkosten gemiddeld tussen de € 0,46 en € 2,76 per bestelling. De hoogte is afhankelijk van het gewicht van uw bestelling. Voor pakketpost wordt voor bestelling tot 10 kg € 6,75 per bestelling aan verzendkosten in rekening gebracht. Weegt uw bestelling 10 kg of meer dan bedragen de verzendkosten € 12,95 per bestelling.

 

Brievenbuspakketjes en pakketten boven 10 kg verzenden wij met TNT (levering gemiddeld binnen 1-2 werkdagen).
Pakketten tot 10 kg worden verzonden met DHL (levering gemiddeld binnen 2-3 werkdagen). 

 

 

5.  Over de bevestiging en de betaling van uw bestelling

 

·         U ontvangt na uw bestelling per e-mail onze bevestiging. In deze e-mail bevestigen we u ook de hoogte van de rekening. Wij kunnen uw bestelling ook weigeren. Hiervoor hoeven wij u geen reden op te geven. U ontvangt dan na uw bestelling per e-mail onze afwijzing in plaats van onze bevestiging.   

·         Na de bevestiging van uw bestelling kunt u ons per overschrijving of via iDEAL betalen. U moet de volledige rekening binnen 14 dagen na onze bevestiging aan ons hebben betaald. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

·         Als u eerdere bestellingen (volledig of voor een deel) naar ons hebt teruggestuurd, zullen wij het te betalen bedrag daarmee verrekenen.

·         Als u de rekening niet op tijd betaalt, dan annuleren we uw bestelling. Wij kunnen dan reserveringskosten bij u in rekening brengen. Ook kunnen we een eventuele nieuwe bestelling weigeren.

 

6.  Over de verzending en de levering van uw bestelling

 

·         Na ontvangst van uw betaling verzenden wij uw bestelling. De bestelling leveren we op het adres dat u heeft aangegeven. Dit kan alleen een adres in Nederland zijn.

·         Als u uw bestelling niet in ontvangst neemt of namens u in ontvangst laat nemen, dan annuleren we uw bestelling. Wij brengen u dan wel de reserveringskosten en kosten voor retourzending in rekening. Op de aankoopprijs brengen we deze kosten in mindering. Het restant van de aankoopprijs betalen we u binnen 14 dagen na annulering terug. Een eventuele nieuwe bestelling kunnen we weigeren.

·         Het voorgaande geldt ook als u ons onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, die nodig zijn voor de levering.

·         Wij doen onze uiterste best om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden. Wij proberen in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling te leveren.

·         U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht als wij uw bestelling niet binnen één maand kunnen leveren. Bijvoorbeeld als wij één of meer van de artikelen die u heeft besteld niet meer in voorraad hebben. Maar er kan ook een andere reden zijn waarom wij uw bestelling niet of voor een deel kunnen leveren. Dit bericht sturen wij u in ieder geval binnen één maand na uw bestelling.

·         Na ons bericht kunt u uw bestelling gratis annuleren voor het deel dat we niet kunnen leveren. U moet deze annulering per e-mail aan ons melden. De e-mail verstuurt u ons binnen 14 dagen na dagtekening van ons bericht. Het betreffende deel van de rekening betalen we u binnen 14 dagen na dagtekening van uw e-mail terug.

 

7.  Over uw bedenktijd

 

·         U kunt alle bestelde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst naar ons terugsturen. De termijn van 7 werkdagen noemen we de bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag waarop u uw bestelling ontvangt. U hoeft voor het terugsturen geen reden op te geven. Terugsturen kan alleen onder de hierna vermelde voorwaarden. Als de bedenktijd is verstreken en u heeft uw bestelling niet naar ons teruggestuurd, dan is de koop definitief.

·         U kunt de artikelen alleen terugsturen als zij niet gebruikt of beschadigd zijn.  

·         De kosten voor het terugsturen betaalt u.

·         Als de teruggestuurde artikelen volgens ons niet zijn gebruikt en niet zijn beschadigd, dan betalen we u binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betreffende deel van de rekening terug.

 

8.  Over beschadiging of verlies van de artikelen

 

·         Tot het moment waarop u uw bestelling heeft ontvangen, ligt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen bij ons.

·         Vanaf het moment dat u uw bestelling heeft ontvangen, ligt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen bij u. Dit geldt ook als de bestelling namens u in ontvangst is genomen.

 

 

9.  Over de garantie

 

·         Wij garanderen dat de bestelde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor ze bij normaal gebruik bestemd zijn.

·         De garantieperiode begint op de datum waarop u het artikel heeft ontvangen en duurt twee maanden.

·         U bent verplicht bij ontvangst van uw bestelling deze onmiddellijk te controleren. Als in de garantieperiode blijkt dat een artikel verkeerd, ondeugdelijk of onvolledig is, dan kunt u ons per e-mail verzoeken om vervanging van het artikel. Uw e-mail verstuurt u binnen de garantieperiode. Het betreffende artikel stuurt u mee. U betaalt de kosten voor het terugsturen. Het risico voor beschadiging of verlies tijdens de terugzending ligt bij u.

·         Als u het artikel volgens ons niet oneigenlijk of onoordeelkundig heeft gebruikt, dan vervangen we het artikel. Tenzij het artikel niet meer in voorraad is. In dat geval betalen wij u de aankoopprijs terug.

 

10.  Over onze aansprakelijkheid

 

·         Onze aansprakelijkheid is beperkt tot wat we hieronder melden.

·         Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die u of een derde lijdt:

-          doordat we zijn uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens die u aan ons heeft verstrekt of die namens u aan ons zijn verstrekt.

-          door storingen in ons bedrijf, die ons niet kunnen worden toegerekend, zoals brand, ziekte en computerstoringen.

-          door tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van onze website of door fouten of onderbrekingen in het functioneren van onze website.

-          door het gebruik van een artikel dat we u hebben geleverd. Tenzij u aantoont dat de directe schade ontstaan is door opzet of grove schuld van ons of van een door ons voor uw bestelling ingeschakelde derde.

·         Als wij aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid gemaximeerd tot de aankoopprijs.

 

11.  Over onze copyright

 

De informatie en de afbeeldingen op deze website zijn ons eigendom. Zij zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Er mag niets van onze website worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder onze schriftelijke toestemming.

 

12.  Over onze gegevens

 

Onze naam                                       : Kinderboek & zo

Ons adres                                         : Karolingersweg 211

                                                           3962 AG  WIJK BIJ DUURSTEDE

Ons telefoonnummer                        : 0343 – 571231

Ons telefoonnummer (mobiel)          : 06 - 46592863

Ons e-mailadres                               : info@kinderboekenzo.nl

Ons KvK-nummer                              : 30252869

Ons BTW-identificatienummer           : NL1765.45.384.B01